(Kulu) Düden Gölü (Konya)

29

Kulu Gölü, Tuz Gölü’nün kuzey batısında, Kulu ilçe merkezinin 5 km. doğusunda yer alan sığ bir göldür. Suları hafif tuzludur, başlıca su girişi batıdaki Kulu Deresi yoluyla gerçekleşmektedir. Çıkışı yoktur. Göl çevresinde küçük pınarlar da suları ile gölü beslerler. Kıyı bitki örtüsü, Kulu Deresi ve küçük pınarların göle karıştığı noktalar dışında çok zayıftır. Güneyde, sık sazlıklarla çevrili, tatlı suyun hakim olduğu bir bölüm bulunmaktadır. Koruma alanı, Kulu Gölü’nün yanı sıra güneyindeki Küçük Göl isimli bu tatlı su gölü ve onların çevresindeki sulak alan ve bozkırlardan oluşur. Kulu Gölü’nde dokuz küçük ada bulunmaktadır. Bu adaların bir kısmında deniz kuşlarının üreme kolonileri bulunur. Adaların çoğu ilkbaharda otlarla kaplanır. Göl çevresinde sulak çayırlar ve yavşan bozkırları uzanır.

Galeri
Hizmet

Harita

Yorum

0.0 Yapılan 0 Yorum
1 Yıldız
2 Yıldız
3 Yıldız
4 Yıldız
5 Yıldız

Yorum Yap
Bu yorumun, kendi deneyimime göre yazıldığını, konum hakkındaki samimi görüşüm olduğunu ve bu kurumla herhangi bir kişisel veya ticari bağım olmadığını ve bu yorumu yazmam için hiçbir teşvik ya da ödeme teklif edilmediğini taahhüt ediyorum. Listeleo'un sahte yorumlara ilişkin sıfır tolerans politikası olduğunu anlıyorum.

Sign In