Kelbessos (Antalya)

26

Artemis Kelbessis kültü ve tapınağını barındıran bir antik kent. Kelbessos bölgesinde birçok mezar yapısı göze çarpmaktadır. Bu yapıların bulunması, bölgeyi inceleyen arkeolaglar ve bilim adamlarınca Kelbessos'un bir kült merkezi olabileceği görüşünü beraberinde getirmiştir. Bölgede çok fazla sayıda mezar ve kült bulunması çok dikkat çekicidir. Mezar yapılarının işlemeleri ve doğal şartlarla yıpranmış olmaları göze çarpmakta.

Galeri
Hizmet

Harita

Yorum

0.0 Yapılan 0 Yorum
1 Yıldız
2 Yıldız
3 Yıldız
4 Yıldız
5 Yıldız

Yorum Yap
Bu yorumun, kendi deneyimime göre yazıldığını, konum hakkındaki samimi görüşüm olduğunu ve bu kurumla herhangi bir kişisel veya ticari bağım olmadığını ve bu yorumu yazmam için hiçbir teşvik ya da ödeme teklif edilmediğini taahhüt ediyorum. Listeleo'un sahte yorumlara ilişkin sıfır tolerans politikası olduğunu anlıyorum.

Sign In