Delicenur Mağarası (8000 Yıllık) (Balıkesir)

21

Delice köyüne varıldıktan sonra köy çıkışında 2 km yürüyüşten sonra sarp bir yamacın 200 metre aşağısında, girişi doğuya bakan mağaraya ulaşılır. Yüksekliği 9,15 metre ve derinliği 25 metre olan mağaranın girişinde defineciler tarafından dinamitle patlatılmış bölümler bulunmaktadır. Mağaranın güney duvarında kiremit kırmızısı renkle, dikdörtgen şeklinde hacimli olarak işlenmiş üç erkek figürü bulunmaktadır. Bunlardan biri merkezde kollarını iki yana açar şekilde vücut konturları sarı renkle gösterilmiştir. Bu figürün solunda bulunan iki erkek figürü de yine kollarını iki yana açar şekilde kırmızı renkli boyayla resmedilmişlerdir. Bu kompozisyonda olasılıkla merkezde tek olarak duran figürün tanrı veya din adamı, etrafında dans eden figürleri ise insan olarak açıklamak mümkündür. Sağda stilize biçimlendirilmiş bitkisel motif ise olayın doğada geçtiğini vurgulamaktadır.

Galeri
Hizmet

Harita

Yorum

0.0 Yapılan 0 Yorum
1 Yıldız
2 Yıldız
3 Yıldız
4 Yıldız
5 Yıldız

Yorum Yap
Bu yorumun, kendi deneyimime göre yazıldığını, konum hakkındaki samimi görüşüm olduğunu ve bu kurumla herhangi bir kişisel veya ticari bağım olmadığını ve bu yorumu yazmam için hiçbir teşvik ya da ödeme teklif edilmediğini taahhüt ediyorum. Listeleo'un sahte yorumlara ilişkin sıfır tolerans politikası olduğunu anlıyorum.

Sign In