Amastris Antik Kenti (Bartın)

31

Amastris yada Amartis, Paphlagonia Antik Kentleri grubunda, günümüzde Bartın ili, Amasra ilçesinde bulunan antik bir kenttir. Adını Kraliçe Amastris’ den alan ve M.Ö.3.yüzyıla kadar Sesamos adıyla anılan kentin ilk kurucusu, Roma Cumhuriyeti döneminin Yunan tarihçi, coğrafyacı ve filozof ( MÖ 64 – MS 24) Strabon’a göre, Amazonlar’dır. M.Ö. 12.yüzyılda Fenikeliler Sesamos’u Sayda kolonisi yapmışlar, M.Ö. 8.yüzyılda da kent, İon kolonisine katılmıştır. M.Ö. 580’de Lidyalılar, 547’de Persler kente egemen olmuş, Perslerin döneminde yapılan “Antalkidos Barışı” ile ilk kez otonom bir yapıya kavuşmuştur. M.S. 395’de Amastrist Doğu Roma sınırları içinde kalan Bizans’ın egemenliği altına girmiştir.Bizanslıların egemenliği döneminde yol şebekesi onarılmış, kale tahkimi yapılmıştır. Bu arada gemi yapımcılığı da geliştirilmiştir. Amastris Antik kentinden günümüze gelebilen kalıntılar Gymnasion kalıntısı, bugün Müzenin güneyinde kalan Bedesten kalıntısı ve Tiyatro  kalıntılarıdır. Antik Tiyatro, Amasra Müzesi  ile bedesten kalıntısı arasında, bugünkü mezarlığın yanındadır. Tiyatronun mağarasından günümüze herhangi bir kalıntı gelememiştir. Pek çok sayıda Ortaçağ kale surlarının yapımında kullanılan, çeşitli İlkçağ yapı kalıntıları bulunmaktadır. Bartın-Amasra yolunun doğu yanında ve az üstünde ise Kuşkayası denilen anıt bulunmaktadır. Kabartma anıtın sol yanında, İmparator Cladius’un (MS.41-54), başı günümüze kadar gelememiş bir kabartması bulunmaktadır. İmparatorun kabartması üzerinde ise bir yazıt bulunmaktadır. Amasra’ya en kolay karayolu ile ulaşabilirsiniz. Bartin‘dan Ankara, Istanbul, Izmir, Trabzon, Bursa ve Antalya‘ya her gün düzenli otobüs seferleri yapilmaktadir. Bartin ile Amasra arasinda ise her yarim saatte bir minibüs seferleri vardir.Bartın’a geldiğinizde yaklaşık 30 dk sonra Amasra’ya varmış oluyorsunuz. Eğer çok uzak şehirlerden gidecek olursanız en güzel rota Ankara’ya uçak ile gelip ordan karayolunu kullanmak olacaktır.

Galeri
Hizmet

Harita

Yorum

0.0 Yapılan 0 Yorum
1 Yıldız
2 Yıldız
3 Yıldız
4 Yıldız
5 Yıldız

Yorum Yap
Bu yorumun, kendi deneyimime göre yazıldığını, konum hakkındaki samimi görüşüm olduğunu ve bu kurumla herhangi bir kişisel veya ticari bağım olmadığını ve bu yorumu yazmam için hiçbir teşvik ya da ödeme teklif edilmediğini taahhüt ediyorum. Listeleo'un sahte yorumlara ilişkin sıfır tolerans politikası olduğunu anlıyorum.

Sign In